Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2018

11 APR 2018 19:41
Årsmötes protokoll kan du läsa här
 • Skapad: 11 APR 2018 19:41

 

Årsmöte Bollnäs Friidrotts klubb

 

13/03/2018   kl. 19:00

 

Höghammarhallen

                                                                                                                                                        

Närvarande:

 Stefan Permickels                       Eva Sundqvist           Ann Karlsson

 Anders Sundberg                       Ingvar Pettersson       Pär Thyr                   

 Åsa Nyström                              Lotta Edwardsson      Eva-Marie Elofsson

 Magnus Olsson                           Peter Edling

 

§ 1

Ordförande Stefan Permickels hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat och röstlängden fastställs.

 

§ 2

Årsmötet beslutar att till ordförande för mötet välja Stefan Permickels och till sekreterare

Eva Sundqvist.

 

§ 3

Årsmötet beslutar att till justerare och rösträknare välja Magnus Olsson och Peter Edling.

 

§ 4

Årsmötet beslutar att årsmötet har varit behörigt utlyst på hemsidan.

 

§ 5

Årsmötet beslutar att godkänna föredragslistan.

 

§ 6

Stefan Permickels föredrar verksamhetsberättelsen för 2017. Tillägg ska göras för Bertils grupp. Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

 

§ 7

 Stefan Permickels och Ann Karlsson föredrar det ekonomiska resultatet för år 2017.

Årsmötet beslutar att godkänna balansrapporten och resultatrapporten och lägga den till handlingarna.

 

§ 8

Stefan Permickels föredrar revisionsberättelsen. Årsmötet beslutar att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

 

§ 9

 Revisorerna föreslår i sin berättelse att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2018. Årsmötet beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

 

§ 10

Lotta Edwardsson föreslår att medlemsavgifterna för 2019 höjs. 2018 var de för enskild 250 kr och 500 kr för familj. De nya avgifterna blir för enskild 350 kr och för familj 700 kr. Årsmötet beslutar i enlighet med Lottas förslag.

 

§ 11

Syftet med verksamheten, resultat och mål gås igenom.

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen.

 

Budgetförslag för Bollnäs FIK 2018 redovisas.

Årsmötet beslutar att godkänna budgetförslaget.

 

§ 12

Valberedningens förslag:

 1. Stefan Permickels har ett år kvar som ordförande för 2018-19

 2. Årsmötet beslutar att till ledamöter för 2018-19 omvälja Janne Cedergren och nyval av Lotta Edwardsson.  Magnus Olsson välj som ny ledamot för 2018.

 3. Årsmötet beslutar att till styrelsesuppleanter för 2018 välja Pär Thyr (omval),  Frida Näsman Fagerström (nyval), Peter Edling (nyval) och Anders Sundberg (nyval).

 4. Årsmötet beslutar att till revisorer för 2018 välja Yngve Näsman och Meta Näsman med Kjell Liljeholm som suppleant.

 5. Årsmötet beslutar att välja Åsa Nyström (omval) och Eva-Marie Elofsson (nyval) till valberedning med Åsa som sammankallande.

 6. Årsmötet beslutar att styrelsen är ansvarig att utse ombud vid SDF-möten, föreningsråd m.m.

 7. Årsmötet beslutar att styrelsen är ansvarig för TÄK, Bingolotto, Medlemsregister och Statistik.

 8. Årsmötet beslutar att Stefan Permickels är ansvarig utgivare för hemsidan (Jeanette Olsson går utbildning)

 9. Årsmötet beslutar att Anders Sundberg är Sponsoransvarig.

   

   

   

   

  § 13

  Övriga frågor

  Styrelsen beslutade att skicka en hälsning till Janne Cedergren (samt hustru Carla) som ligger på sjukhuset i Gävle efter operation.

   

  § 14  

  Ordförande tackar för alla ideella arbetsinsatser under år 2017 och visat intresse på årsmötet samt förklarar årsmötet avslutat.

   

   

   

   

   

…………………………………………

…………………………………………

 

Eva Sundqvist

Stefan Permickels

 

Sekreterare

Ordförande

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….

……………………………………….

Magnus Olsson

Peter Edling

Justerande

Justerande

 

 

Skribent: Jeanette Olsson
Epost: Adressen Gömd
  
________________
Om du har synpunkter på hemsidans innehåll maila till:
This is a mailto link
 
Ansvarig utgivare:
Oskar Myrberg
__________________
wwwwww
K
wwwwwww
wwwwww
www

Postadress:
Bollnäs FIK - Friidrott
Frelugavägen 4
82130 Bollnäs

Kontakt:
Tel: 0278611818
E-post: This is a mailto link

Se all info