Startlista Guldjakt 22.8 2017

  P 60 M Brons 11,65 18.40
4 Arvid Fagerström -11 Bollnäs FIK
10 Herman Larsson -09 Bollnäs FIK
14 John Ekström Lind -09 Bollnäs FIK
29 Viggo Lans -10 Bollnäs FIK

  P 600 M Brons 2,50 20.45
14 John Ekström Lind -09 Bollnäs FIK

  P 60 mH Guld 11,25 18.04
30 Ville Olsson -05 Bollnäs FIK

  P HÖJD Brons 0,85 18.50
10 Herman Larsson -09 Bollnäs FIK

  P TRESTEG Brons 6,00 19.40
1 Alfred Larsson -08 Bollnäs FIK
6 Edvin Fagerström -07 Bollnäs FIK
10 Herman Larsson -09 Bollnäs FIK
13 Jakob Ekström Lind -07 Bollnäs FIK
14 John Ekström Lind -09 Bollnäs FIK

  P KULA Brons 2,0 kg 4,50 19.15
10 Herman Larsson -09 Bollnäs FIK
14 John Ekström Lind -09 Bollnäs FIK

  P BOLL Brons 300g 16,00 20.10
1 Alfred Larsson -08 Bollnäs FIK
4 Arvid Fagerström -11 Bollnäs FIK
13 Jakob Ekström Lind -07 Bollnäs FIK
14 John Ekström Lind -09 Bollnäs FIK

  P 60 M Silver 10,65 18.35
6 Edvin Fagerström -07 Bollnäs FIK
13 Jakob Ekström Lind -07 Bollnäs FIK
15 Jonathan Ahlman -07 Bollnäs FIK
28 Vidar Lans -06 Bollnäs FIK

  P 600 M Silver 2,23 20.40
1 Alfred Larsson -08 Bollnäs FIK
13 Jakob Ekström Lind -07 Bollnäs FIK
15 Jonathan Ahlman -07 Bollnäs FIK
28 Vidar Lans -06 Bollnäs FIK

  P 60 mH Silver 12,75 18.04
12 Isaac Lind Olsson -05 Bollnäs FIK
25 Teodor Lundvall -03 Bollnäs FIK
33 Gustav Hedin -05 Strands IF

  P HÖJD Silver 1,10 18.50
1 Alfred Larsson -08 Bollnäs FIK
12 Isaac Lind Olsson -05 Bollnäs FIK
27 Walter Jansson -04 Bollnäs FIK

  P TRESTEG Silver 7,50 19.40
33 Gustav Hedin -05 Strands IF

  P KULA Silver 2,0kg 7,00 19.15
1 Alfred Larsson -08 Bollnäs FIK
13 Jakob Ekström Lind -07 Bollnäs FIK
15 Jonathan Ahlman -07 Bollnäs FIK
28 Vidar Lans -06 Bollnäs FIK

  P BOLL Silver 300g 26,00 20.10
6 Edvin Fagerström -07 Bollnäs FIK
10 Herman Larsson -09 Bollnäs FIK
19 Mille Edwardsson -04 Bollnäs FIK

  P 60 M Guld 9,45 18.25
1 Alfred Larsson -08 Bollnäs FIK
12 Isaac Lind Olsson -05 Bollnäs FIK
27 Walter Jansson -04 Bollnäs FIK

  P 600 M Guld 2,00 20.40
27 Walter Jansson -04 Bollnäs FIK
33 Gustav Hedin -05 Strands IF

  P 60 mH brons 14,65 18.16
1 Alfred Larsson -08 Bollnäs FIK
10 Herman Larsson -09 Bollnäs FIK
17 Malte Edwardsson -03 Bollnäs FIK
27 Walter Jansson -04 Bollnäs FIK
28 Vidar Lans -06 Bollnäs FIK

  P HÖJD Guld 1,30 18.50
19 Mille Edwardsson -04 Bollnäs FIK

  P TRESTEG Guld 9,50 19.40
19 Mille Edwardsson -04 Bollnäs FIK
30 Ville Olsson -05 Bollnäs FIK

  P KULA Guld 2,0kg 9,00 19.15
30 Ville Olsson -05 Bollnäs FIK

  P BOLL Guld 300g 36,00 20.10
12 Isaac Lind Olsson -05 Bollnäs FIK
17 Malte Edwardsson -03 Bollnäs FIK
27 Walter Jansson -04 Bollnäs FIK
30 Ville Olsson -05 Bollnäs FIK

  F 60 M Guld 9,45 18.25
11 Ida Edling -07 Bollnäs FIK
23 Saga Thyr -06 Bollnäs FIK

  F 600 M Guld 2,00 20.45

  F 60 mH Guld 11,25 18.00
2 Alma Hansson -05 Bollnäs FIK

  F HÖJD Guld 1,30 19.15

  F TRESTEG Guld 9,50 20.10
3 Amanda Thyr -04 Bollnäs FIK

  F KULA Guld 2,0kg 8,00 18.50
11 Ida Edling -07 Bollnäs FIK
32 Zara Norén -03 Bollnäs FIK

  F BOLL Guld 300g 30,00 19.40
32 Zara Norén -03 Bollnäs FIK

  F 60 M Silver 10,65 18.30
7 Elise Olsson -07 Bollnäs FIK
9 Hedda Westberg -05 Bollnäs FIK
20 Millie Domanders -07 Bollnäs FIK
24 Tea Edman -08 Bollnäs FIK
31 Wilma Kolmodin -04 Bollnäs FIK
34 Josefine Eriksson -07 Söderhamns IF
35 Julia Gavell -08 Söderhamns IF

  F 600 M Silver 2,23 20.45
26 Tindra Olsson -06 Bollnäs FIK
35 Julia Gavell -08 Söderhamns IF

  F 60 mH Silver 12,75 18.00
11 Ida Edling -07 Bollnäs FIK
22 Nellie Tällberg -06 Bollnäs FIK
26 Tindra Olsson -06 Bollnäs FIK

  F HÖJD Silver 1,10 19.15
3 Amanda Thyr -04 Bollnäs FIK
5 Cornelia Norell -04 Bollnäs FIK
9 Hedda Westberg -05 Bollnäs FIK
18 Meja Wallin -09 Bollnäs FIK
31 Wilma Kolmodin -04 Bollnäs FIK
35 Julia Gavell -08 Söderhamns IF

  F TRESTEG Silver 7,50 20.10
5 Cornelia Norell -04 Bollnäs FIK
26 Tindra Olsson -06 Bollnäs FIK
32 Zara Norén -03 Bollnäs FIK
34 Josefine Eriksson -07 Söderhamns IF

  F KULA Silver 2,0 kg 6,00 18.50
7 Elise Olsson -07 Bollnäs FIK
9 Hedda Westberg -05 Bollnäs FIK
22 Nellie Tällberg -06 Bollnäs FIK
23 Saga Thyr -06 Bollnäs FIK
31 Wilma Kolmodin -04 Bollnäs FIK
34 Josefine Eriksson -07 Söderhamns IF

  F BOLL Silver 300g 21,00 19.40
26 Tindra Olsson -06 Bollnäs FIK
34 Josefine Eriksson -07 Söderhamns IF
35 Julia Gavell -08 Söderhamns IF

  F 60 M Brons 11,65 18.40
8 Elsa Johansson -06 Bollnäs FIK
21 Mästa Bruce -09 Bollnäs FIK
36 Stina Gavell -10 Söderhamns IF

  F 600 M Brons 2,50 20.45
9 Hedda Westberg -05 Bollnäs FIK
36 Stina Gavell -10 Söderhamns IF

  F 60 mH Brons 14,65 18.08
3 Amanda Thyr -04 Bollnäs FIK
5 Cornelia Norell -04 Bollnäs FIK
7 Elise Olsson -07 Bollnäs FIK
8 Elsa Johansson -06 Bollnäs FIK
16 Maja Lindström Bollnäs FIK
23 Saga Thyr -06 Bollnäs FIK
32 Zara Norén -03 Bollnäs FIK
34 Josefine Eriksson -07 Söderhamns IF

  F HÖJD Brons 0,85 19.15
8 Elsa Johansson -06 Bollnäs FIK
16 Maja Lindström Bollnäs FIK
21 Mästa Bruce -09 Bollnäs FIK

  F TRESTEG Brons 6,00 20.10
16 Maja Lindström Bollnäs FIK
21 Mästa Bruce -09 Bollnäs FIK
24 Tea Edman -08 Bollnäs FIK

  F KULA Brons 2,0kg 4,00 18.50
16 Maja Lindström Bollnäs FIK
18 Meja Wallin -09 Bollnäs FIK
20 Millie Domanders -07 Bollnäs FIK

  F BOLL Brons 300g 12,00 19.40
5 Cornelia Norell -04 Bollnäs FIK
8 Elsa Johansson -06 Bollnäs FIK
16 Maja Lindström Bollnäs FIK
18 Meja Wallin -09 Bollnäs FIK
24 Tea Edman -08 Bollnäs FIK
36 Stina Gavell -10 Söderhamns IF