Startlista Jul-ruschen 2.12 2018

  MÄN 60 M
9 Espoir Rushimisha -98 Bollnäs FIK
10 Farhan Mohamed -00 Bollnäs FIK

  MÄN 200 M
9 Espoir Rushimisha -98 Bollnäs FIK
10 Farhan Mohamed -00 Bollnäs FIK

  MÄN 800 M

  MÄN 60 M HÄCK 106,7 cm

  MÄN HÖJD

  MÄN LÄNGD

  MÄN TRESTEG
13 Isac Lind Olsson -05 Bollnäs FIK
18 Malte Edwardsson -03 Bollnäs FIK
19 Mille Edwardsson -04 Bollnäs FIK

  MÄN KULA 7,26 kg

  MÄN VIKT 15,88 kg

  P19 60 M HÄCK 100,0 cm

  P17 60 M
2 Alexander Nyström -03 Bollnäs FIK
16 Mahadi Hassen -02 Bollnäs FIK
18 Malte Edwardsson -03 Bollnäs FIK
22 Teodor Lundvall -03 Bollnäs FIK

  P17 200 M
1 Abbe Ali -02 Bollnäs FIK
2 Alexander Nyström -03 Bollnäs FIK
16 Mahadi Hassen -02 Bollnäs FIK
22 Teodor Lundvall -03 Bollnäs FIK

  P17 800 M
1 Abbe Ali -02 Bollnäs FIK

  P17 60 M HÄCK 91,4 cm

  P17 HÖJD

  P17 LÄNGD
2 Alexander Nyström -03 Bollnäs FIK
18 Malte Edwardsson -03 Bollnäs FIK

  P17 KULA 5,0 kg
22 Teodor Lundvall -03 Bollnäs FIK

  P17 VIKT 11,34 kg

  P15 60 M

  P15 200 M

  P15 800 M

  P15 60 M HÄCK 84,0 cm

  P15 HÖJD

  P15 LÄNGD

  P15 KULA 4,0 kg
13 Isac Lind Olsson -05 Bollnäs FIK
19 Mille Edwardsson -04 Bollnäs FIK

  P15 VIKT 9,08 kg
19 Mille Edwardsson -04 Bollnäs FIK

  P13 60 M
14 Isak Kerar -06 Bollnäs FIK

  P13 200 M
14 Isak Kerar -06 Bollnäs FIK

  P13 600 M

  P13 LÄNGD ZON
14 Isak Kerar -06 Bollnäs FIK

  P13 KULA 3,0 kg

  P12 60 M

  P12 200 M
7 Edvin Fagerström -07 Bollnäs FIK
32 Elias Karlsson Östling -07 Bollnäs FIK

  P12 600 M

  P12 LÄNGD ZON
7 Edvin Fagerström -07 Bollnäs FIK
8 Elias Karlsson Östling -07 Bollnäs FIK

  P12 KULA 3,0 kg

  P11 60 M

  P11 200 M

  P11 600 M

  P11 LÄNGD ZON

  P11 KULA 2,0 kg

  P10 60 M
33 Charlie Ahko Skarp -10 Bollnäs FIK
35 Theodor Fredriksson -09 Bollnäs FIK

  P10 200 M
35 Theodor Fredriksson -09 Bollnäs FIK

  P10 600 M
33 Charlie Ahko Skarp -10 Bollnäs FIK

  P10 LÄNGD ZON
33 Charlie Ahko Skarp -10 Bollnäs FIK
35 Theodor Fredriksson -09 Bollnäs FIK

  P10 KULA 2,0 kg
33 Charlie Ahko Skarp -10 Bollnäs FIK

  P9 60 M
36 Edward Fredriksson -11 Bollnäs FIK

  P9 200 M
33 Charlie Ahko Skarp -10 Bollnäs FIK

  P9 600 M

  P9 LÄNGD ZON
36 Edward Fredriksson -11 Bollnäs FIK

  P9 KULA 2,0 kg

  MVET KULA

  MVET VIKT

  KVINNOR 60 M
6 Cornelia Westling -01 Bollnäs FIK
15 Lovisa Tällberg -01 Bollnäs FIK
24 Therese Lind -96 Bollnäs FIK

  KVINNOR 200 M
21 Scarlett Demaline -01 Bollnäs FIK

  KVINNOR 800 M

  KVINNOR 60 M HÄCK 84,0 cm
6 Cornelia Westling -01 Bollnäs FIK

  KVINNOR HÖJD

  KVINNOR LÄNGD
24 Therese Lind -96 Bollnäs FIK

  KVINNOR TRESTEG
4 Cornelia Norell -04 Bollnäs FIK
24 Therese Lind -96 Bollnäs FIK
26 Vendela Öst -02 Bollnäs FIK

  KVINNOR KULA 4,0 kg
29 Julia Jonsson -01 Bollnäs FIK

  KVINNOR VIKT 9,08 kg

  F17 60 M
26 Vendela Öst -02 Bollnäs FIK

  F17 200 M
26 Vendela Öst -02 Bollnäs FIK

  F17 800 M

  F17 60 M HÄCK 76,2 cm

  F17 HÖJD

  F17 LÄNGD

  F17 KULA 3,0 kg
28 Zara Norén -03 Bollnäs FIK

  F17 VIKT 7,26 kg
28 Zara Norén -03 Bollnäs FIK

  F15 60 M
3 Alma Hansson -05 Bollnäs FIK
4 Cornelia Norell -04 Bollnäs FIK

  F15 200 M
3 Alma Hansson -05 Bollnäs FIK

  F15 800 M

  F15 60 M HÄCK 76,2 cm

  F15 HÖJD

  F15 LÄNGD
3 Alma Hansson -05 Bollnäs FIK
4 Cornelia Norell -04 Bollnäs FIK

  F15 KULA 3,0 kg

  F15 VIKT 7,26 kg

  F13 60 M
20 Nellie Tällberg -06 Bollnäs FIK
25 Tindra Olsson -06 Bollnäs FIK

  F13 200 M
20 Nellie Tällberg -06 Bollnäs FIK

  F13 600 M

  F13 60 M HÄCK 68,6 cm
20 Nellie Tällberg -06 Bollnäs FIK

  F13 LÄNGD ZON
20 Nellie Tällberg -06 Bollnäs FIK
25 Tindra Olsson -06 Bollnäs FIK

  F13 KULA 2,0 kg
25 Tindra Olsson -06 Bollnäs FIK

  F12 60 M
5 Cornelia Solin -07 Bollnäs FIK
11 Freja Sköld -07 Bollnäs FIK
12 Ida Edling -07 Bollnäs FIK
27 Wilma Blomberg -07 Bollnäs FIK

  F12 200 M
11 Freja Sköld -07 Bollnäs FIK
12 Ida Edling -07 Bollnäs FIK

  F12 600 M

  F12 60 M HÄCK 68,6 cm

  F12 LÄNGD ZON
5 Cornelia Solin -07 Bollnäs FIK
11 Freja Sköld -07 Bollnäs FIK
12 Ida Edling -07 Bollnäs FIK
27 Wilma Blomberg -07 Bollnäs FIK

  F12 KULA 2,0 kg
5 Cornelia Solin -07 Bollnäs FIK
11 Freja Sköld -07 Bollnäs FIK
12 Ida Edling -07 Bollnäs FIK
27 Wilma Blomberg -07 Bollnäs FIK

  F11 60 M
23 Thea Edman -08 Bollnäs FIK
34 Moa Olsson -08 Bollnäs FIK

  F11 200 M
23 Thea Edman -08 Bollnäs FIK

  F11 600 M
23 Thea Edman -08 Bollnäs FIK

  F11 LÄNGD ZON
23 Thea Edman -08 Bollnäs FIK
30 Julia Woxberg -08 Bollnäs FIK
34 Moa Olsson -08 Bollnäs FIK

  F11 KULA 2,0 kg

  F10 60 M
17 Maja Axén Alfredsson -09 Bollnäs FIK
37 Tyra Jäderström -09 Bollnäs FIK
39 Nellie Voxberg -08 Bollnäs FIK

  F10 200 M
17 Maja Axén Alfredsson -09 Bollnäs FIK
39 Nellie Voxberg -08 Bollnäs FIK

  F10 600 M

  F10 LÄNGD ZON
17 Maja Axén Alfredsson -09 Bollnäs FIK
37 Tyra Jäderström -09 Bollnäs FIK
39 Nellie Voxberg -08 Bollnäs FIK

  F10 KULA 2,0 kg

  F9 60 M
31 Mira Lundvall -10 Bollnäs FIK
40 Celina Hägglund -10 Bollnäs FIK

  F9 200 M
40 Celina Hägglund -10 Bollnäs FIK

  F9 600 M

  F9 LÄNGD ZON
38 Ametist Nyblad -11 Bollnäs FIK
40 Celina Hägglund -10 Bollnäs FIK

  F9 KULA 2,0 kg
31 Mira Lundvall -10 Bollnäs FIK
40 Celina Hägglund -10 Bollnäs FIK